מילים לשיר עורי ציון

עורי ציון, הוי
עורי ליבשי עוזך,
עורי ציון, הוי, עורי

ליבשי ביגדי תפארתך ירושלים
עיר הקודש
כי לא יוסיף יבוא בך
עוד ערל וטמא

עורי ציון...

עורי התנערי מעפר
התנערי ירושלים

עורי ציון...

מילים: מן המקורות

שיתוף