יום אחד תבקשי
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
4. חי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי
יום אחד תבקשי