מילים לשיר במרחק

אמצא אותך בסוף
במקום הכי קרוב
אם לא אסגור את הדלתות
אם אטפס על החומות

אמצא אותך בסוף
ואוכל פשוט לקטוף
אם אלמד כמה שפות
ואחצה כמה גבולות

במרחק של כמה אהבות מכאן
הכל יקרה בדיוק בזמן
כל מבט ימצא לו נוף
כל מפרש ישוב לחוף

במרחק של כמה אהבות מכאן
הכל יקרה בדיוק בזמן
ומכל חוט שרק אמשוך
אמצא אותך בסוף

אשמע אותך בסוף
במקום הכי שקט
אם לא אגיף עוד חלונות
אם רק אקשיב במקום למרוד

אראה אותך בסוף
במקום הכי נסתר
אם לא אזרוק עוד מפתחות
שיפתחו מה שנסגר

במרחק של כמה אהבות מכאן
הכל יקרה בדיוק בזמן
כל מבט ימצא לו נוף
כל מפרש ישוב לחוף

במרחק של כמה אהבות מכאן
הכל יקרה בדיוק בזמן
ומכל חוט שרק אמשוך
אמצא אותך בסוף

רק עוד כמה אכזבות
כמה פעימות
אשאר ולא אחלוף
אמצא אותך בסוף

במרחק של כמה אהבות...

מילים: שחף וולמן, לחן: שי רביזדה

שיתוף