מילים לשיר סלחתי לך

שיקרת - אני סלחתי לך,
פשעת - אני סלחתי לך
כיבית לי את האור שלי אבל אני סלחתי לך
רצית מקום אחר אני סלחתי לך,
אני סלחתי לך
כי גם אני קצת משקר,
קצת אחר, קצת לא שונה ממך

הסתרת - אני סלחתי לך,
הסתתרת - אני סלחתי לך
הבערת אש בשדות שלי אבל אני סלחתי לך
עשית כמעט הכל אני סלחתי לך,
אני סלחתי לך
כי גם אני קצת משקר,
קצת מסתיר ומסתתר ממך

סכין אחת - אני סלחתי לך
ועוד אחת - אני סלחתי לך
שכחת את הפרצוף שלי אבל אני סלחתי לך
זייפת את השירים שלי סלחתי לך,
אני סלחתי לך
כי גם אני קצת מזייף
קצת דוקר מאחורי גבך

כי גם אני קצת משקר,
קצת אחר, קצת לא שונה ממך
סלחתי לך

מילים: עמיר בניון, לחן: עמיר בניון

שיתוף