מילים לשיר אבוא כעני שואל בפתח

אבוא כעני שואל על פתח
בבקשה ובתחנונים
תפילה אפתח
אנא שערי רחמים
לנו תפתח
סלח לנו ושלח לנו
ישועה ורחמים ממעונך

מילים: מן המקורות

שיתוף