מילים לשיר בארץ ישראל

לי הארץ שרה שרה חיילי
אסופת גבורה ועצב
וכבדה תרמילי
בארץ ישראל, בארץ ישראל,
אני מתבלבל, אני משתדל
יש לי ילד, אליפלט
לי הארץ שרה, שרה על קרבות
אמהות אל תוך שירי הערש
חרש מתגנבות
בארץ ישראל, בארץ ישראל,
אני מתבלבל, אני משתדל,
עצום את שתי עיניך, בני הקט.
לי הארץ שרה, שרה אגדות
יש לי יש כנרת
אלפיים שנות תקוות
בארץ ישראל, בארץ ישראל,
אני מתבלבל, אני משתדל,
ואולי ואולי...
בארץ ישראל...

מילים: שלמה ארצי

שיתוף