מילים לשיר ועכשיו לנוע

ועכשיו לנוע, הרהורים שלא תופסים בשום מקום.
ועכשיו לנוע, עד לאן, השמיים הרי פה.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש .
ועכשיו המכה והכוח שנחלש.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש,
ועכשיו אני שב למוטב ומתחיל שוב מחדש.
ועכשיו מדוע, מה ששואלים נשאר תמיד אפל.
ועכשיו ידוע, מה שלא יודעים, נותר תמיד תמיד שואל.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש .
ועכשיו המכה והכוח שנחלש.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש,
ועכשיו אני שב למוטב ומתחיל שוב מחדש.
ועכשיו לנוע, דיבורים לא מובילים לשום מקום.
נישאים ברוח שני עלים הלא נשבנו עד לפה.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש.
ועכשיו המכה והכוח שנחלש.
ועכשיו, עם הקו שלומדים למתוח כשנדרש,
ועכשיו אני שב למוטב ומתחיל שוב מחדש.

מילים: שלמה ארצי, לחן: שלמה ארצי

שיתוף