מילים לשיר מול ירח ערפילי

מול ירח ערפילי
מול ירח ערפילי
לטייל יצאתי לי

כי בסתר השדרה
ממתינה לי נערה
אבן משי שערה

מול ירח ערפילי...

נשקתיה בידה
נרתעה ורעדה
והחישה צעדה

מול ירח ערפילי...

עת נשקתי לה שנית
על לחיה הדובשנית
החרישה ביישנית

מול ירח ערפילי...

אך עת שוב נשקתי לה
לי השיבה משלה
ומאז עוד לא חדלה

מול ירח ערפילי...

מילים: משה אלימלך

שיתוף