מילים לשיר מותר לומר

היום דועך שקיעה נדלקת
אני הולך מאד בשקט
החול אדום הרוח תכלת
מחיק היום שמשו נופלת
הים לשמאל העיר מנגד
האוויר כחול אורג לי בגד

מותר לומר למוח הרף
גם המחר ימות בערב
גם המחר ישכב לנוח
מבלי שכר כגר שכוח
ומה שכאן רתח בקצב
יהיה קטן על סף העצב

ויום ידעך ועיר מנגד
ואיש נידח ילך בשקט

מילים: נתן אלתרמן

שיתוף