מילים לשיר שומר ישראל

שומר ישראל
שמור שארית ישראל
ואל יאבד ישראל
האומרים בכל יום שמע ישראל

שומר גוי אחד
שמור שארית גוי אחד
ואל יאבד גוי אחד
האומרים בכל יום שמע ישראל
ה' אלוהינו ה' אחד

שומר גוי קדוש
שמור שארית גוי קדוש
ואל יאבד גוי קדוש
האומרים בכל יום
קדוש - קדוש - קדוש

שומר גוי רבא
שמור שארית גוי רבא
ואל יאבד גוי רבא
האומרים בכל יום
אמן יהא שמיה רבא

מילים: משה אלימלך

שיתוף