מילים לשיר שחורות עיניה

שחורות עיניה פיה ארגמן
אבל מראה פניה השתכח מזמן

נערה אוהבת מחכה לי שם
גל שערה שלהבת ויופיה שושן

חרש עזבתיה בצאתי לים
מחר ודאי אגיע אל ביתה החם

אל הבית באתי אוי להפתעה
הבת אשר אהבתי לאחר נישאה

שחורות עיניה פיה ארגמן
אבל מראה פניה השתכח מזמן

מילים: משה אלימלך

שיתוף